Arvot

Toimintayksikön arvot

Hoitokoti Reimarin arvoissa korostuu ihmisyyden kunnioittaminen erilaisista elämäntaustoista huolimatta. Asukkaaksi tulevaa kuntoutujaa ohjataan arvostamaan paitsi itseään, myös muita samassa yhteisössä asuvia ja työskenteleviä ihmisiä.

Yhteistyön korostaminen, yhteisöllisyys, unohtamatta yksilöllisyyden arvostusta, on keskeisiä arvoja matkalla kohti sujuvaa arkea.

Reimarin pyrkimyksenä on luoda kodinomainen ilmapiiri, jossa kukin voi toteuttaa itseään sallituissa rajoissa. Tavoitteena on luoda mielihyvän kokemuksia asukkaille päivittäin. Positiivisen ilmapiirin luominen on meille tärkeää. Huumoria saa viljellä ja nauru tunnetusti pidentää ikää.

Voi todeta, että ”Reimari ohjaa oikealle reitille.”

© Hoitokoti Reimari | Levysepänkatu 4C, 23500 Uusikaupunki | 044-5592280