Toiminta-ajatus

Toimintayksikön toiminta-ajatus

Hoitokoti Reimari on tarkoitettu pääasiassa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka eivät ole jatkuvan sairaalahoidon tarpeessa, mutta eivät kuitenkaan pärjää ilman tukea itsenäisessä asumisessa.

Asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi järjestetään monipuolisia virikkeitä. Viikoittain järjestettävissä liikunnallisissa ja toiminnallisissa ryhmissä pyritään säilyttämään tai lisäämään asukkaiden aktiivisuutta ja hoitokodista ulospäin suuntautumista.

Hoitokodissa kiinnitetään erityistä huomiota viihtyvyyteen ja henkiseen ilmapiiriin sekä turvallisuuteen. Tämä mahdollistetaan käyttämällä koulutettua henkilökuntaa, joka on paikalla ympäri vuorokauden.

Näiden lisäksi iso osa Reimarin kuntoutusta on ohjattu työtoiminta.

Tavoitteenamme on saattaa asukas kevyemmin tuettuun, mahdollisimman itsenäiseen elämään ja asumiseen.

© Hoitokoti Reimari | Levysepänkatu 4C, 23500 Uusikaupunki | 044-5592280